το γερανάκι προσαρμόζεται στον γεωργικό ελκυστήρα. Για την σωστή του λειτουργία απαιτούνται τέσσερα υδραυλικά βύσματα. Είναι ιδανικό για σάκους big bag από 400 kg - 1200 kg πατάτας. Με την βοήθεια του ήτα πιάνετε και μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα τον σάκο big bag.
δείτε το βίντεο
δείτε το βίντεο