Μηχανή Ρίψεις Ιχνοστοιχείων μηχανή ρίψεις ιχνοστοιχείων δολομίτη (μαρμαρόσκονη), λίπασμα, κουτσουλιά, άμμο, ψιλό χαλίκι, χοντρό αλάτι...
δείτε το βίντεο Υδραυλικός Ρυθμιστής Ποσότητας