πρίν μετά το καπάκι σηκώνεται όταν τα φυτά έχουν βγει απο το έδαφος