Ισοπεδωτές

Ο ισοπεδωτής κατασκευάζεται απο ατσάλινο σκέλος για να αντέχει στις διάφορες

καταπονήσεις κατά την εργασία του. Είναι σπαστός σε δύο σημεία! απο τον πύργο και απο Την σκάφη. Η σκάφη ΠΕριστρέφεται 360 και ο

TUpac
180 KaTaakEua CTE CE OUo
uevéboi os 2,6 párpa kar 08
2.8 பச்ர pg.

Category:

Share this product

Description

a122

Ισοπεδωτές

Ο ισοπεδωτής κατασκευάζεται από ατσάλινο σκέλος για να αντέχει στις διάφορες καταπονήσεις κατά την εργασία του. Είναι σπαστός σε δύο σημεία! από τον πύργο και από την σκάφη. Η σκάφη περιστρέφεται 360′ και ο πύργος 180′. Κατασκευάζεται σε δύο μεγέθη σε 2,5 μέτρα και 2,8 μέτρα.

Ο ισοπεδωτής έχει την ιδιότητα να καρφώνετε.

Είναι ιδανικός για

  • Ισοπεδώσεις αναχώματος
  • Εκχιονιστικές εργασίες
  • Εργασίες στον στάβλο

Δείτε το βίντεο